admin@easygoedu.vn  096.2009.169

HỌC BỔNG UPTO 50% – TRƯỜNG ĐẠI HỌC NOTTINGHAM TRENT – KỲ THÁNG 01/2024

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'MIVOO Ût ent Universit Nottingham Newto&kwight EASYGO EDUCATION NTU INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS January 2024 Open to all new Postgraduate students: International Scholarships: £2,000 International Merit Scholarships: £3,000 NTU Excellence Scholarships: 25% and 50% of tuition fee. Regional scholarships: Postgraduate Scholarship for Vietnam: £5,000 Requirement: Have Scholarship deadline: Wednesday, conditiona offer etter for Result will be announced on Master course October 2023, 16:00 GMT Jan 2024 intake November 2023.'
📣📣📣HỌC BỔNG UPTO 50% – TRƯỜNG ĐẠI HỌC NOTTINGHAM TRENT – KỲ THÁNG 01/2024📣📣📣
DEADLINE: 04/10/2023
🔔🔔🔔APPLY LUÔN VÀ NGAY ĐỂ KỊP DEADLINE HỌC BỔNG UP TO 50% CỦA TRƯỜNG NTU!!! 🔔🔔
Các khóa học kỳ tháng 01 tiêu biểu:
✅MSc Finance
✅MSc Management
✅MSc Management and International Business
✅MSc Marketing
✅MSc Marketing and Brand Management
✅MSc Cybersecurity
✅MSc Event Management
✅MSc Event Production
Liên hệ Team EasyGo để nhận tư vấn và hỗ trợ hồ sơ hoàn toàn miễn phí!!!
𝙀𝘼𝙎𝙔𝙂𝙊 𝙀𝘿𝙐𝘾𝘼𝙏𝙄𝙊𝙉
Level 8, Detech II Tower, 107 Nguyen Phong Sac, Cau Giay, Hanoi
096.200.9169 | admin@easygoedu.vn
Gọi điện thoại
096.2009.169
Chat Zalo