admin@easygoedu.vn  096.2009.169

UK: Tăng Phí Bảo Hiểm Sức Khỏe Nhập Cư (IHS) từ ngày 06/02/2024

Vào ngày13/10/2023 vừa qua, Chính phủ Anh ra thông báo về việc tăng phí Bảo Hiểm Sức Khỏe Nhập Cư (IHS) và dự luật đã được Quốc Hội Anh thông qua vào ngày 16/01/2024. Theo đó Phí IHS mới sẽ được áp dụng từ ngày 06/02/2024.

Tăng phí IHS là một phần của dự thảo điều chỉnh phí của chính phủ trong toàn bộ hệ thống nhập cư và quốc tịch. Trước đó, phí nộp đơn xin thị thực vào Anh cũng đã tăng kể từ ngày 04/10/2023.

IHS là gì?

IHS là bảo hiểm bắt buộc đối với hầu hết các ứng viên xin cấp thị thực Anh Quốc và thường thanh toán kèm theo phí nộp đơn xin thị thực. Mức phí được tính theo từng năm. Việc thanh toán IHS cho phép người nhập cư tiếp cận Dịch vụ Y tế Quốc gia ở Vương quốc Anh trong suốt thời gian visa có hiệu lực.

Mức phí IHS mới

Loại Visa

Phí IHS hiện tại

Phí IHS mới

Sinh viên, Người phụ thuộc (Student Dependant), Youth Mobility Scheme và đơn xin thị thực của trẻ em dưới 18 tuổi

£470

£776

Các loại visa khác

£624

£1,035

Để cập nhật thông tin du học và hồ sơ visa du học Anh, hãy liên hệ EasyGo ngay nhé.
𝙀𝘼𝙎𝙔𝙂𝙊 𝙀𝘿𝙐𝘾𝘼𝙏𝙄𝙊𝙉
Level 8, Detech II Tower, 107 Nguyen Phong Sac, Cau Giay, Hanoi
096.200.9169 | admin@easygoedu.vn
Gọi điện thoại
096.2009.169
Chat Zalo